Vappaapäivä lähti käyntiin sillä, et menin aamulla töihin ;-) Tein tynkä vuaron, ja pääsin si jo yhreltä poijes. Hiano ilma, oikein lämmin ja väkkee liikenteesä. Sik ko mää pääsin, ni hain kaupasta ne kaaliloora-aineet ja sim mää vein yhren paketin postiin. Kiiruusti sik kottiin, ja aurinkoo ottaan.

Ja kuis sik kävikä? No vettä tiätysti alko sattaan! Mää lährin sik käymään uimasa, ko meinasin ettei mee ihan hukkaan tääkä päivä. Ei siä rannalla si tiätysti ennää ollu kettään muuta ko mää, ja joku semmone keski-ikäne pariskunta. Ne siinä kattelivat sitä mun plutimistani, ja si se muari rupes tekkeen lähtöö siinä. No tää miäs si sano, et voiraaks meny mennä ko toi yks on tua uimasa yksinäns, et jos se saa vaikka jonku kohtauksen siä vetesä. Ne tiätysti luuli ettem mää mittään kuule niitten puhheista, mut hyvin kuulu ;-) Ja arvakkaas mitä tää muari sihen?! No ei sitä tartte jäärä orottammaan konnen mää kumminka sitä siältä ylös saa! Ne lähti si siittä kävelemmään poispäin, ja tää miäs peräsä vähä sillai vastahakosesti. Em mää siinä sik kovin kavvaa viittiny ennää uira, lährin melkein samontein ja ne oli autons kans viä siä parkkipaikalla ko mää menin. Kovin se muari kyttäs ko mää otin villarini ja lährin. Voin oikein kuvitella ko se sano sille miähellens et siinäs näit, sinne mittään tarttenu vartoomaan jäärä!

Tästä mää si rupesin miättiin, ko mää siä yksinäni käyn, et tarttiskohan mun ruveta panneen jollekki aina tekstari et mää meen ny uimaan, ja sik ko tuun takasi ni taas et mää tulin ny. Mut mitä hyätyä siittäkä on si, et joku tiätää monensaran kilometrin pääsä, et mää oon uimasa, konnei se ainaka appuun kerkee jos mää semmosta tarttisin... No mää tairan pysyä vanhasa meininkisä, ja uin siinä rantaveresä sillai et jalat ulettuu maahan...